Home Blog Page 5
ระแนงไม้,ระแนงไม้เลื้อย

การเลือกไม้ระแนงสำหรับตกแต่งสวน และจัดสวนด้วยระแนงไม้เลื้อย

0
ไม้ระแนงสำหรับตกแต่งบ้านและสวน การเลือกงานไม้ระแนงสำหรับตกแต่งบ้านและสวน โดยส่วนมากวัสดุที่นิยมนำมาตกแต่งจะเป็นวัสดุที่ทนทานไม่ว่าจะเป็น ระแนงไม้เนื้อแข็ง หรือระแนงเหล็ก เพราะพื้นที่สำหรับปลูกไม้เลื้อยจะอยู่ภายนอกอาคาร สำหรับงานระแนงที่นิยมนำมาตกแต่งภายในบริเวณบ้านและสวน โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวก หลังคาไม้ระแนง และ ระแนงไม้เลื้อย การจะเลือกงานระแนงไม้ หรือ ระแนงเหล็กมาตกแต่งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเจ้าของบ้าน และงบประมาณในการตกแต่งจัดสวน ข้อควรระวังการเลือกใช้ระแนงเหล็กมาตกแต่งสวน สำหรับการเลือกใช้งานเหล็กมาทำเป็นวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งสวน ไม่ว่าจะเป็นซุ้มไม้ระแนง,หรือโครงระแนงไม้เลื้อย สิ่งที่สำคัญคือ โครงเหล็กที่จะนำมาใช้ต้องทาสีกันสนิม และหลังจากนั้นถึงจะนำมาทาสีนํ้ามันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยึดอายุการใช้งานของเหล็กให้ยาวนานยิ่งขึ้น ภาพตัวอย่างเป็นการนำไม้สักมาทำเป็นซุ้มไม้ระแนงภายนอกบ้านสำหรับให้ต้นไม้เลื้อย ต้นไม้ที่เลือกใช้จะเป็นต้นชมนาด ซึ่งเป็นไม้ดอกหอมซึ่งมีเถาขนาดเล็ก การตกแต่งเพียงเท่านี้ก็ทำให้บ้านและสวนของท่านสวยงาม และน่ามองแล้ว