รั้วไม้ระแนงยี่ห้อ conwood

ด้านหลังรั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนงยี่ห้อไม้ระแนงคอนวูด ขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว หนา 1.1 เซ็นติเมตรมาตกแต่งกำแพงบ้าน หรือรั้วบ้านให้สวยงาม

ด้านหลังรั้วไม้ระแนง
ระแนงบังตาสีขาว ช่องไฟ 1เซ็นติเมตร