งาน DIY

การตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง หรืองาน DIY เป็นการสร้างสรรงานโดยการลงมือทำ เช่น การจัดสวนด้วยตัวเอง หรือการทำรั้วบ้าน หรือดัดแปลงรั้วระแนงด้วยตัวเอง

No posts to display