ตกแต่งรั้วบ้านโดยใช้ต้นไม้

รั้วบ้านกำแพงปูน

ตกแต่งรั้วบ้านโดยใช้ต้นไม้ โดยการใช้พวกไม้เลื้อยให้มาไต่บนกำแพงบ้านให้เกิดเป็นสีเขียวเหมือนธรรมชาติทำให้บ้านดูสดชื่นเป็นธรรมชาติและทำให้อากาศภายในรั้วดีขึ้น

รั้วบ้านกำแพงปูน
รั้วบ้านแบบรั้วเหล็ก