รั้วไม้จริง

แบบรั้วบ้านสวยๆ

รั้วไม้จริง โดยการใช้ไม้เนื้อแข็งมาทำรั้วไม้จริงเพื่อความสวยงามตามแบบรั้วไม้ระแนง

การเลือกรั้วไม้มาตกแต่งบ้านและสวนของท่าน
กำแพงบ้าน