Home แบบรั้วบ้านสวยๆ โดยการตกแต่งด้วยรั้วไม้ระแนง รั้วกั้นสุนัขสำหรับตกแต่งในสวน

รั้วกั้นสุนัขสำหรับตกแต่งในสวน

แบบรั้วบ้านสวยๆ

รั้วกั้นสุนัข โดยจะใช้ไม้รั้วไม้เทียมขนาด 1 เมตรมาทำเป็นรั้วกั้นสุนัขสำหรับตกแต่งในสวนของบ้านท่าน

กำแพงบ้าน