หลังคากันสาด

หลังคากันสาด,กันสาดบ้าน

การติดตั้งหลังคากันสาด หรือกันสาดบ้าน ของLoftdecor ราคาของกันสาดบ้าน ราคา ตรม. ละ 2500 บาท

กันสาดบ้านโดยมุงด้วยแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต