Home แนะนำการเลือกใช้วััสดุชนิดต่างๆในการปูพื้นบ้าน หรือระเบียงบ้าน การเลือกพื้นไม้มาตกแต่งระเบียงไม้ภายนอกบ้าน

การเลือกพื้นไม้มาตกแต่งระเบียงไม้ภายนอกบ้าน

พื้นไม้,ระเบียงไม้

การเลือกไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้เต็งมาติดตั้งเป็นพื้นไม้ หรือระเบียงไม้สำหรับงานภายนอกอาคารซึ่งต้องการไม้ที่มีความทนทานต่อแสงแดด และความชื้นสูง

การเลือกวัสดุปูพื้นเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย