Home แนะนำการเลือกใช้วััสดุชนิดต่างๆในการปูพื้นบ้าน หรือระเบียงบ้าน การเลือกพื้นไม้เทียมสีไม้สักมาติดตั้งเป็นระเบียงบ้าน

การเลือกพื้นไม้เทียมสีไม้สักมาติดตั้งเป็นระเบียงบ้าน

พื้นไม้,ระเบียงไม้

การเลือกพื้นไม้เทียมสีไม้สักมาติดตั้งเป็นระเบียงบ้าน โดยการใช้ไม้เทียมไฟเบอร์ซีัเมนต์ หรือไม้สังเคราะห์ เราสามารถทำสีให้เหมือนไม้ธรรมชาติได้ เช่น สีไม้โอ๊ค ,สีไม้สัก หรือสีไม้ประดู่

การเลือกวัสดุปูพื้นเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย