Home ราคาไม้ระแนง สำหรับติดตั้งรั้วไม้ระแนงบนกำแพงบ้าน รั้วไม้ระแนงสีขาวสำหรับติดตั้งบนกำแพงบ้าน

รั้วไม้ระแนงสีขาวสำหรับติดตั้งบนกำแพงบ้าน

รั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนงสีขาว โดยการนำไม้ระแนงมาติดตั้งบนรั้วบ้าน หรือกำแพงบ้าน และใช้สีน้ำสำหรับงานภายนอกเพื่อให้งานระแนงบังตาสวยงาม

การติดตั้วรั้วไม้ระแนงเพื่อความสวยงาม
ระแนง-scg-3นิ้ว