ต้นไม้ตกแต่งรั้วบ้าน

รั้วบ้าน,รั้วไม้ระแนง

การหาต้นไม้มาตกแต่งรั้วบ้านทำให้สวนของท่านดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นไม่ทำให้ท่านไม่พบกับความจำเจและทำให้บ้านดูร่มรื่นอีกด้วย

ลวดลายกับรั้วบ้าน