การเลือกต้นหมากเขียวเป็นต้นไม้ริมรั้ว

รั้วต้นไม้

ต้นหมากเขียวเป็นต้นไม้ริมรั้วเพราะเป็นต้นไม้ที่ทนทาน และดูแลรักษาง่ายจึงเหมาะเป็นต้นไม้ริมรั้วอีกชนิดหนึ่ง

ต้นไทรเกาหลี ต้นไม้ริมรั้วที่นิยมนำมาจัดสวน