โครงเหล็กสำหรับพื้นไม้เทียม (1)

พื้นไม้เทียม,ระเบียงบ้าน,ไม้เทียม
พื้นไม้เทียมคอนวูด4นิ้ว