พื้นไม้เทียม

ระเบียงบ้าน,พื้นไม้

ระเบียงบ้าน การเลือกพื้นไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์มาติดตั้งควรวางตงระยะไม่เกิน 30เซ็นติเมตร

การตกแต่งบ้านด้วยระเบียงบ้าน หรือพื้นไม้จริง