รั้วไม้ระแนงแนวตั้ง

ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้น
ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้น
รั้วแนวตั้งสีขาว