รั้วไม้ระแนงบังตาแนวตั้ง

ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้น
รั้วแนวตั้งสีขาว