รั้วแนวตั้งสีขาว

ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้น
รั้วไม้ระแนงแนวตั้ง
รั้วไม้ระแนงบังตาแนวตั้ง