เหล็กแหลมบนรั้วไม้ระแนง

ศรเหล็กแหลมบนรั้วไม้ระแนง