ระเบียงไม้เทียม

ระเบียงไม้เทียม,ระแนงไม้เทียม

ระเบียงไม้เทียมเป็นวัสดุทางเลือกในการนำมาตกแต่งบ้าน ปัจจุบันมีความสมจริงเหมือนไม้จริงแถมยังทนทานจากแมลงและสภาวะแวดล้อม

พื้นระเบียงไม้