Home ขั้นตอนการทาสี ประเภทสีของพื้นไม้เทียม และระแนงไม้เทียม การทาสีรองพื้นไม้เทียมโดยเลือกสีรองพื้นปูนเก่า

การทาสีรองพื้นไม้เทียมโดยเลือกสีรองพื้นปูนเก่า

ทาสีรองพื้นไม้เทียม

ควรจะมีการทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนสำหรับพื้นไม้เทียมเพื่อให้เกิดความคงทน และเวลาทาสีทับหน้าพื้นไม้เทียมจะออกมาสวยงาม

การทาสีทับหน้าพื้นไม้เทียมโดยจะเลือกสีทีบแสง