Home การเลือกใช้วัสดุระแนง ไม้ระแนง และระแนงไม้เทียมในตกแต่งบ้าน การเลือกวัสดุปูพื้น เช่นพื้นไม้ระแนงมาตกแต่งบ้าน

การเลือกวัสดุปูพื้น เช่นพื้นไม้ระแนงมาตกแต่งบ้าน

พื้นไม้ระแนง,ระเบียงไม้

พื้นไม้ระแนง หรือระเบียงไม้ เป็นการตกแต่งบ้านที่ทำให้บ้านของคุณสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถทำเป็นมุมเพื่อเป็นที่นั่งผักผ่อนได้ดีมากอีกด้วย