Home การติดตั้งไม้ระแนงบังตาไม้เทียม(Fiber cement) การติดตั้งโครงเหล็กสำหรับรั้วไม้ระแนงบังตา

การติดตั้งโครงเหล็กสำหรับรั้วไม้ระแนงบังตา

ระแนงบังตา

การติดตั้งโครงเหล็กสำหรับไม้ระแนงบังตา จะทำการยึดติดกับรั้วบ้าน(รั้วปูน)แล้วนึกนำแผ่นไม้ระแนงมาติดตั้ง เพื่อให้เป็นระแนงบังตาสำหรับรั้วบ้าน

โครงเหล็กสำหรับติดตั้งไม้ระแนงบังตาไม้เทียม
รั้วไม้ระแนงระแนงบังตาไม้เทียมสำหรับติดตั้งกับกำแแพงบ้าน