ระแนงไม้

ระแนงไม้

ระแนงไม้แดง ให้ความสวยงามของไม้ระแนง และยังช่วยลดความร้อนอีกด้วย