แคคตัส ไม้กระถางสำหรับสวนแนวตั้ง

ฟังเกียน่า,ต้นไม้แขวน,สวนแนวตั้ง

แคคตัสเป็นพรรณไม้กระถางที่นิยมมาใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดสวนแนวตั้ง นอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังมีความคงทนต่อสถาวะแวดล้อมอีกด้วย

ฟังเกียน่า ต้นไม้แขวนสำหรับสวนแนวตั้ง